K

Kometa Neowise

Přihnala se k Zemi v červenci 2020 a pobláznila spoustu fotografů, včetně mě.

Komet jsem za svůj život viděl jen pár, a pokaždé to pro mě byl zážitek sváteční, takřka s příchutí Vánoc. Kometa Neowise mě „zastihla“ na Lipně, a říkal jsem si, že by mohlo být zajímavé ji zachytit nad přístavem. Když jsem tam dorazil, kometa už krásně zářila mezi zakotvenými plachetnicemi, a tak jsem si focení užíval až do chvíle, kdy se doslova utopila v červáncích oznamující příchod nového dne.  A lipenská přehrada se jen zvolna nořila z cárů mlhy ležící nízko nad hladinou.

 

Jelikož je noční osvětlení Lipna poměrně hodně agresivní, řekl jsem si, že jestli bude ještě nějaké „příště“ (podle předpovědi být nemělo) jel bych na focení někam na samotu. To jsem ještě netušil, jak se situace vyvine… .

Hned další noc po focení z lipenské mariny slibovala předpověď jen místy oblačno. Vstávat se mi nechtělo, ale vše vyřešila má žena – „běž, nebo budeš naštvanej“ (řekla to důrazněji) „a nebude s tebou celý den řeč“. Před 2 hodinou ráno sliboval pohled ze střešního okna parádní podmínky a tak jsem vyrazil, tentokrát fotit přes vodní nádrž, směrem od Přední Výtoně.

Člověk by asi neměl takhle brzy ráno dělat žádná rozhodnutí. Mysl a paměť nefunguje (ta moje určitě ne) a tak jsem na cáry mlhy a páry, které se mi tak líbily za svítaní předchozího dne vůbec nepomyslel. Jenom jsem nemohl pochopit, proč je obloha nade mnou a za mnou tak průzračná, a přede mnou (za lipenskou přehradou), kde měla kometa být, byla jen černočerná tma, kterou jen s obtížemi pronikala Venuše a srpek Měsíce, zato kometa Neowise byla prostým okem skoro neviditelná.

Docela dlouho jsem s podmínkami bojoval, zkoušel celkem bez úspěchu všechno možné. A když už to vypadalo na kapitulaci, Lipno se na mě pousmálo, a těsně před svítáním jsem pár snímků udělal. Ten poslední je skoro symbolický, jakoby mraky obklíčily kometu a říkaly, „tady ji máš“.

 

 

 

Comet Neowise

The Neowise Comet rushed to Earth in July 2020 and drove a lot of photographers crazy, including me. I’ve only seen a few comets in my life, and it’s always been a miraculous experience, almost with a Christmas flavor. Comet Neowise „caught“ me in Lipno, and I thought it might be interesting to capture it over the harbor. When I got there, the comet already shone beautifully among the moored sailboats, so I enjoyed the photo shoot until it literally drowned in the redheads announcing the arrival of a new day. And the Lipno dam was only slowly emerging from the lines of fog lying low above its surface.

Since the night lighting of Lipno is quite aggressive, I said to myself that if there was any „next time“ (according to the weekly weather forecast it should not have been) I’d go somewhere to the woods where there is no light.  I had no idea how the situation would develop ….

The next night after taking a photo from the Lipno marina, the forecast changed and promised only partly cloudy. I didn’t want to get up, but my wife solved everything – „go or you’ll be upset“ (she said it more directly) „and you will be grumpy all day.“ Two o’clock in the morning, the view from the roof window promised great conditions, so I set off, this time to take pictures through the water dam, in the direction from Přední Výtoň.

One probably shouldn’t make any decisions this early in the morning. Mind and memory don’t work (mine certainly don’t), so I didn’t think about the lines of fog and steam I liked so much at dawn the day before. I just couldn’t understand why the sky above me and behind me was so clear, and in front of me (behind the Lipno dam), where the comet was supposed to be, there was only a black darkness, which was difficult even for Venus and the crescent moon to penetrate. Comet Neowise was barely visible to the naked eye.

I struggled with the conditions for quite a long time, tried everything possible without success. And when it looked like the surrender, Lipno smiled at me, and just before dawn I took a few pictures. The last is almost symbolic, as if the clouds have surrounded the comet and said, „Here it is.“

No related articles yet.

There are no comments

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..